Esivalmisteratkaisut

Tehdasvalmisteisilla talotekniikan esivalmisteratkaisuilla voidaan tehostaa merkittävästi rakennusvaiheiden läpivientiaikoja ja työmaan hallintaa, unohtamatta korkeaa laatutasoa, pienempää materiaalihukkaa ja jätteiden määrää.

Tutustu alta tarjoamiimme esivalmisteratkaisuihin, jotka ovat joustavasti räätälöitävissä erilaisia rakennustyyppejä ja käyttötarkoituksia varten!


Energiamoduuli

Ilmastointikone­huonemoduuli

VILP-moduuli

Pystykuilumoduuli

Energiamoduulit

Valmistamme energiamoduuleita rakennuksen sisäpuolisiin tiloihin alustaratkaisuina tai rakennuksen ulkopuolelle sijoitettavina tilamoduuleina.

Lue lisää

Ilmastointikone­huonemoduuli

Ilmastointikonehuonemoduuli on kompakti järjestelmä, joka toimitetaan työmaalle valmiina laadukkaana kokonaisuutena.

Lue lisää

Pystykuilumoduuli

Innovatiivinen järjestelmä, joka integroi erilaiset rakennuksen tekniset järjestelmät yhteen kompaktiin ja helposti hallittavaan moduuliin.

Lue lisää

VILP-moduuli

Siirrettävä moduulirakenteinen ilma- vesilämpöpumppumoduuli tarjoaa tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä rakennuksesi lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Lue lisää