Referenssit

ABC Koria

Perinteisesti maalämmön asennustyöt saattavat kestää sähkötöiden kera jopa kaksi kuukautta, mutta Modulsin maalämpömoduulin ansiosta käyttöönotto pystyttiin tekemään kahdessa viikossa siitä, kun kontti oli toimitettu tontille.

ABC Koria

Kymen Seudun Osuuskauppa: Modulsin maalämpömoduuli auttoi irtautumaan maakaasusta

Kymen Seudun Osuuskauppa KSO asetti tavoitteekseen luopua maakaasun käytöstä kiinteistöjensä lämmityksessä vuoden 2023 loppuun mennessä. Siispä energiasaneeraus on tullut ajankohtaiseksi useiden Kymenlaaksossa sijaitsevien ABC-liikenneasemien ja KSO:n päivittäistavarakauppojen kohdalla.

Kouvolassa sijaitsevan ABC Korian lämmitysmuodoksi valikoitui KSO:n kiinteistöpäällikkö Valtteri Niskasen mukaan maalämpö, sillä tehokkaana lämmitysmuotona se sopi suureen kiinteistöön. ABC Korian kiinteistössä oli kuitenkin vain rajallisesti tilaa lämmityslaitteistolle, eivätkä maalämpöpumput olisi mahtuneet lämmönjakohuoneeseen. Tästä syystä liikenneasemalle hankittiin , johon muun muassa pumput saatiin sijoitettua. Moduuli on valmiina kokonaisuutena paikan päälle toimitettu konttiratkaisu, joka urakoitsijan on helppo asentaa kiinteistön energiajärjestelmään.

ABC Korian energiasaneerauksessa pääurakoitsijana toimi haminalainen LVI-alan urakoitsija Haveputki Oy, jossa kohteesta vastasi projektipäällikkö Toni Klubb. Klubb kertoo energiamoduuliratkaisun suoraviivaistavan toimintaa työmaalla urakoitsijan näkökulmasta. Perinteisesti maalämmön asennustyöt saattaisivat Klubbin mukaan kestää sähkötöineen päivineen jopa kaksi kuukautta, mutta nyt käyttöönotto pystyttiin tekemään kahdessa viikossa.

”Työn osuus työmaalla jää pienemmäksi. Saimme käyttöönoton tehtyä nopeasti sen jälkeen, kun kontti oli toimitettu tontille”, Klubb kertoo.

Energiamoduuli testattuna ja asennusta vaille valmiina työmaalle

Moduls kokosi Korian ABC:lle toimitetun maalämpömoduulin suunnittelutietoihin perustuen. Se sisältää kaiken, mitä maalämpöjärjestelmä tarvitsee toimiakseen: käyttövesivaraajan, pumput sekä maapiirin nesteenpumppausaseman. Lisäksi kontissa on ilmanvaihto ja puhallinkonvektori, jolla konttia voi kesäaikaan tarvittaessa jäähdyttää. Haveputken aliurakoitsija teki sähkötyöt konttiin toimituksen jälkeen, mutta sähkökeskus toimitettiin Modulsille etukäteen ja Moduls asensi sen konttiin ennen toimitusta.

”Se, että sähkökeskus saatiin toimitettua Modulsin tehtaalle ja asennettua jo etukäteen, oli urakan kannalta välttämätön juttu. Pisteet Modulsille siitä”, kehuu Klubb joustavaa asiointia Modulsin kanssa.

Kun maalämpökaivot oli porattu, Moduls toimitti nosturiautolla valmiin kontin työmaalle. Se sijoitettiin kiinteistön seinustalle ja seuraavaksi Haveputki pääsikin jo asennustöihin kontin liittämiseksi kiinteistön vesi- ja sähköverkkoon sekä maalämpöjärjestelmään.

Moduls testaa toimittamansa moduulit mahdollisimman tarkasti etukäteen, jotta moduulien käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa. Työmaalla tehdyt testit sujuivatkin Klubbin mukaan mallikkaasti eikä lämmitysjärjestelmän suhteen ilmennyt erityisiä puutteita. Työn jälkeä hän kehuu laadukkaaksi.

Byrokratian ja päästöjen vähennyksiä KSO:lle energiamoduulin ansiosta

ABC Korian kohteessa Modulsin energiamoduuliratkaisu säästi kiinteistön omistajan, KSO:n, merkittäviltä lisäkustannuksilta, kun esimerkiksi lisärakennuksen rakennuttamisen sijaan maalämmön vaatima laitteisto pystyttiin asentamaan konttiin. Konttiratkaisu säästää paitsi aikaa ja kustannuksia, mutta myös vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa kuormittavia rakennuslupaprosesseja. Jos kiinteistölleen haluaa kontin, on sen luvanhankintaprosessi nimittäin lähtökohtaisesti yksinkertaisempi ja kevyempi lisärakennuksen rakentamisen luvitukseen verrattuna.

Kesällä 2023 käyttöön otettu järjestelmä pääsee toden teolla näyttämään toimivuutensa pian, kun talvi ja lämmityskausi alkavat. Modulsin energiamoduulin ansiosta kiinteistö ei ole enää riippuvainen maakaasusta. Kokonaisuudessaan maakaasu lisää myös lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta ja tukee uusituvana energiamuotona KSO:ta hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamisessa – sen käytöstä on onnistuttu jo luopumaan lämmitysmuotona etuajassa suhteessa tavoitteena olleeseen vuoden 2023 loppuun.

Kaiken kaikkiaan KSO:n kiinteistöpäällikkö Niskasen mukaan energiasaneeraus meni sujuvasti ja lämmitysjärjestelmä on toiminut moitteetta. Urakoitsijan näkökulmasta Klubb taas kommentoi energiamoduulin olleen hyvä ratkaisu, joka helpottaa urakoitsijan työtaakkaa, ja jollaisen hän mielellään vastakin ottaisi osaksi energiasaneerausta.

  • Paikkakunta: Koria
  • Rakennuttaja: Kymen Seudun Osuuskauppa
  • Käyttötarkoitus: Liikenneasema
  • Kuvaus: Energiamoduuli
  • Valmistumisvuosi: 2023

Kaikki referenssit