Referenssit

Suomen ilmailuopisto Energiamoduulit

Kahden Suomen Ilmailuopiston hallinnoiman rakennuksen maalämpöjärjestelmät esivalmistettuina konttiratkaisuina. Järjestelmien kokonaisteho 2 x 261kW.

Suomen ilmailuopisto Energiamoduulit

Suomen Ilmailuopisto: Öljylämmitys vaihtui maalämpöön – kätevä ja kustannustehokas maalämpömoduuli sujuvoitti urakkaa

Porissa sijaitseva Suomen Ilmailuopisto vastaa ammattilentäjien kouluttamisesta Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Opiston tilat olivat aiemmin lämminneet öljylämmitteisesti, mutta kun hallitustasolla päätettiin, että valtion kiinteistöissä tulisi luopua öljylämmityksestä vuoden 2024 loppuun mennessä, päätyi myös Ilmailuopisto kilpailuttamaan urakoitsijaa öljylämmityksen vaihtamiseksi maalämpöön.

Ilmailuopistolta projektia vetänyt Esa Lohikivi kertoo, että Ilmailuopisto oli jo aiemmin kartoittanut vastaavanlaisen urakan edellytyksiä, mutta toteutusta päätettiin silloin lykätä. Kartoituksessa kuitenkin selvisi, että maalämpömoduuli olisi sopiva Ilmailuopiston tarpeisiin, joten edellytys moduulitoteutuksesta oli kirjattu myös tarjouspyyntöön. Hankintalain mukaisen kilpailutuksen voitti ja urakan päätoteuttajaksi valikoitui ulvilalainen LVI-urakoitsija Talotekniikka Rauhanen Oy, joka päätyi hankkimaan maalämpömoduuliensa toimittajaksi Modulsin.

Maalämpömoduuli säästää laajennusremontilta ja lupaprosesseilta

Ilmailuopiston alueella on useita rakennuksia ja alueelle asennettiin kaksi maalämpömoduulia, toinen lentokoneiden huoltohallin ja toinen itse opistorakennuksen oheen. Maalämpömoduulit ovat lämmitysmuodon vaihdoksissa käteviä, sillä pieniin teknisiin tiloihin maalämpöjärjestelmä ei aina mahdu. Moduulikontti taas on helppo tuoda paikalle ja sen avulla vältytään vaikkapa kalliilta laajennusremonteilta.

”Verrattuna laajennusremonttiin, siihen liittyviin lupa-asioihin ja itse rakennustöihin on maalämpömoduuli nopea ja kustannustehokas”, kertoo Modulsin talotekniikkapäällikkö Saku Purhonen.

Kun Talotekniikka Rauhanen valikoitui urakan toteuttajiksi maaliskuussa 2023, aloitettiin työstö Modulsin kanssa yhteisellä aloituspalaverilla, jossa määriteltiin projektin kulkua. Näiden määrittelyiden sekä tarjouspyynnössä linjattujen teknisten vaatimusten perusteella Moduls alkoi valmistaa maalämpömoduuleja. Kaikki moduulit valmistetaan yrityksen omissa tuotantotiloissa Naarajärvellä Etelä-Savossa.

Maalämpömoduulin on urakoitsijan näkökulmasta kätevä

Kun Moduls oli saanut maalämpömoduulinsa valmistettua, toimitettiin ne paikan päälle Poriin. Moduulien toimivuus testataan aina etukäteen ennen, kuin ne toimitetaan ja testaukset luonnollisesti toistetaan myös paikan päällä asennusten jälkeen, jotta kaikki toimii kuten pitääkin. Moduls huolehtii urakoinnissa maalämpömoduulin sisäisistä asennuksista ja urakoitsija hoitaa taas kontin liittämisen kiinteistön tekniikkaan moduulikontin ulkopuolella.

Talotekniikka Rauhasen toimitusjohtaja Miikka Hietaniemi kertoo työskennelleensä Ilmailopiston urakan yhteydessä ensimmäistä kertaa Modulsin maalämpömoduulien kaltaisten moduuliratkaisujen parissa. Hän kertoo kokeneensa ne urakan toteutuksen kannalta kätevinä ja toimivina ratkaisuina, jotka vauhdittivat prosessia urakoitsijan näkökulmasta:

”Onhan se helppoa, kun kontti saapuu valmiina pihaan, ja urakoitsijana me voimme keskittyä työn muihin osa-alueisiin. Lähtisin mielelläni tekemään uudestaan vastaavan kaltaisia projekteja Modulsin ja moduuliratkaisujen kanssa”, Hietaniemi kertoo.

Moduls hoiti käyttöönoton ja maalämpömoduuli toimii

Kuten tälläkin kertaa, Modulsin asiantuntijat hoitavat kohteissa aina toimittamiensa maalämpömoduulien käyttöönoton ja käytönopastuksen. Alussa oli hiukan haasteita saada kaikki säädöt kohdilleen, jotta lämmityslaitteisto toimisi optimaalisesti, mutta kun tarvittavat säädöt oli tehty, saatiin maalämpölaitteisto toimimaan ja lämmittämään Suomen Ilmailuopiston tiloja.

Modulsin toimitus sujui osapuolten mukaan hyvin ja ilman erityisiä viivästyksiä. Kansainväliset ongelmat joidenkin komponenttien saatavuuden osalta venyttivät projektia sen osapuolista riippumattomista syistä, mutta ne osattiin ennakoida ja kaikki osapuolet olivat asiasta tietoisia. Urakka saatiin luovutettua asiakkaalle 2023 syyskuussa ja urakoitsija sai hoidettua viimeisetkin säädöt kuntoon alkutalvesta. Nyt Suomen Ilmailuopiston tilat lämpiävät ilman öljyä Modulsin maalämpömoduulien avulla.

  • Paikkakunta: Pori
  • Rakennuttaja: Suomen ilmailuopisto Oy
  • Käyttötarkoitus: Opisto & Huoltohalli Lämmitys
  • Kuvaus: Energiamoduuli
  • Valmistumisvuosi: 2023

Kaikki referenssit