Referenssit

Vapaaherrantie 2, energiatehokkuushanke

Vapaaherrantie 2:ssa Jyväskylässä sijaitsevan kauppakeskuksen energiatehokkuushanke, johon sisältyy kiinteistön lämmöntalteenottojärjestelmien, ilmastointipuhaltimien ja lämmitysjärjestelmän modernisointi energiatehokkaamaksi.

Vapaaherrantie 2, energiatehokkuushanke

Energiasaneeraus sujui muitta mutkitta – jyväskyläläinen liikekiinteistö Tourukeskus parantaa  energiatehokkuuttaan entisestään

Jyväskylän Vapaaherrantiellä sijaitseva Tourukeskus palvelee niin yritysten kuin kuluttajien tarpeita liiketiloillaan. 80-luvun loppupuolella rakennetulle, Nyfosa Finland Oy:n omistamalle kiinteistölle laadittiin vuonna 2022 uusi energiasuunnitelma, joka muodosti perustan kiinteistön energiasaneeraukselle. Saneerauksen tavoitteena olisi vähentää kiinteistön energiankulutusta entisestään niin lämmityksen kuin sähkön käytön saralla ja siten vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä 75,4 tCO2 vuodessa.

Saneerauksen toteuttajaksi valikoitui tarjouskilpailun perusteella Moduls, jossa urakasta vastasi talotekniikkapäällikkö Kimmo Kuitunen. Kiinteistönomistajan puolesta Tourulan liikekeskuksen kiinteistöä hallinnoi Infonia oy. Infonian operatiivinen johtaja Jukka Akselin toimi projektissa tilaajan edustajana. Akselin kertoo, että Moduls oli toimijana jo vanha tuttu, jonka kanssa aiemmatkin projektit olivat sujuneet mallikkaasti. Siispä projektia lähdettiin tekemään luottavaisin mielin tutun hyväksi havaitun yhteistyökumppanin kanssa.

Modulsin ja aliurakoitsijoiden ammattitaito yhdistyi

Energiasaneerausprojekti kattoi kiinteistön lämmöntalteenottojärjestelmien, ilmastointipuhaltimien ja lämmitysjärjestelmän modernisoinnin. Projektista vastanneen Kuitusen mukaan energiasaneerausprojekti vaatii talotekniikan kokonaisuuden hahmotusta ja vankkaa ammattitaitoa.

Moduls hoiti projektin hyödyntämällä aliurakoitsijoita. Tämä tarkoitti sitä, että Kuitunen vastasi kokonaislopputuloksesta ja varmisti, että aliurakoitsijoiden työn jälki oli halutun kaltaista. Energia- ja talotekniikan rautainen asiantuntija Kuitunen hoiti omin käsin myös kriittiset työvaiheet, kuten järjestelmän käyttöönoton.

Lämmön- ja vedenjakelun katkosten haitat vuokralaisille minimoitiin

Tourukeskus lämpiää kaukolämmöllä, ja osana energiasaneerausta uusittiin myös kiinteistön kaukolämpökeskus. Osana tätä vaihtoa täytyi kiinteistöstä katkaista lämmön- ja vedenjakelu joiksikin tunneiksi. Oman haasteensa käyttökatkoihin toi kiinteistön tiloissa toi se, että osassa liiketiloista on toimintaa vuorokauden ympäri. Tiloissa toimivan päivystävän eläinsairaalan kannalta lämmön- ja vedenjakelun tärkeys korostuu. Juuri eläinsairaalan saumattoman toiminnan takaamiseksi kaukolämpökeskuksen vaihto hoidettiin lopulta yöaikaan.

”Hyvällä suunnittelulla ja työmaatiedotuksella saatiin katkokset hoidettua niin, että ne eivät häirinneet vuokralaisten arkea sen kummemmin”, kertoo Modulsin Kuitunen. Myös Infonian Akselin kiittelee Modulsin toimintaa:

”Asiakastiedotus ja viikkotiedotteet hoidettiin Modulsin puolesta ja me pystyimme vain seuraamaan vierestä. He hoitivat myös yhteydenpidon vuokralaisiin, jotta katkokset saatiin ajoitettua sopivaan väliin. Meidän tarvitsi vain antaa yhteyshenkilöiden yhteystiedot.”

Kiinteistö lämpiää ja ilma vaihtuu nyt energiatehokkaammin

Heinäkuun loppupuolella käyntiin polkaistu saneerausurakka saatettiin loppuun marraskuun lopussa. Joidenkin tilattavien osien toimitusvaikeudet aiheuttivat Modulsista riippumattoman viivästyksen projektin alkuperäiseen aikatauluun, mutta Akselin kiittelee Modulsia siitä, että kun tämä oli tiedossa, niin siihen osattiin reagoida jo hyvissä ajoin.

Taannoin valmistunut saneerausprojekti sujui Akselinin mukaan kaiken kaikkiaan mallikkaasti ja ongelmitta. Kommunikaatio Modulsin kanssa oli helppoa ja energiatehokkaammat lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät toimivat kiinteistössä kuten pitääkin. Kun projektin aikana ilmeni jotain lisätarpeita, pystyi Moduls vastaamaan niihin joustavasti. Laskennalliset energiatehokkuuden parantumisen aiheuttamat säästöt realisoituvat toki vasta myöhemmin, mutta järjestelmä toimii Tourukeskuksessa nyt kuten pitääkin ja projekti saatettiin loppuun niin, että kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä lopputulokseen.

  • Paikkakunta: Jyväskylä
  • Rakennuttaja: Sveafastigheter Jyväskylä 1 Oy
  • Käyttötarkoitus: Kauppakeskus
  • Kuvaus: Energiatehokkuushanke
  • Valmistumisvuosi: 2023

Kaikki referenssit